kiel vastgoed random header fotocompilatie

Nieuwsberichten

 

Hier vind u onze laatste nieuwtjes.

nieuws

05-12-2018

De Grote Verbouwing!

 

De uitdaging van de energietransitie.


Op 3 december op het jaarcongres van VvE Belang hebben wij met veel aandacht en plezier geluisterd naar Diederik Samsom waarbij hij vertelde over 'De Grote Verbouwing' die Nederland te wachten staat.

De items 'energietransitie' en 'isolatiemaatregelen' werden aangestipt en de haalbaarheid om tot betere en betaalbare oplossingen te komen werden op een enthousiaste wijze door hem verteld.


Voor ons beheer zullen wij dit item blijven volgen en, mede op advies van de heer Samsom, is het verstandig om de acties vanuit uw Gemeente af te wachten. Nadien zal duidelijk worden welke investeringen de moeite waard zijn. Nu reeds voorzieningen treffen om op een minimaal energielabel B te geraken is altijd verstandig.

 

nieuws

28-05-2018

Algemene verordening Gegevensbescherming

 

AVG


Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese wet voor databescherming, de General Data Protection Regulation (GDPR), in werking getreden. In Nederland kennen we de wet als de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

 

Wij voldoen aan de wijze waarop gezorgd wordt voor vastlegging van gegevens. Daarnaast zijn onze ICT partners AVG proef en verstrekken wij geen gegevens van u als klant aan derden en worden door ons geen nieuwsbrieven verstrekt waar uw goedkeuring voor nodig is.

 

Nu zijn wij gelijk aan veel MKB bedrijven nog bezig met de verdere uitwerking van zaken die gepaard gaan met de AVG, zoals o.a. het aangaan van verwerkersovereenkomsten en de aanvulling op ons privacy reglement in onze algemene voorwaarden. De komende periode zullen ook deze facetten door ons worden doorlopen, zodat wij op korte termijn zullen voldoen aan alle facetten die de nieuwe AVG voorschrijft.

nieuws

05-03-2018

Bestuurder en/of beheerder?

 

De verantwoordelijkheid van een bestuurder.


Bij de meeste klanten treedt Kiel Vastgoed Beheer op als ‘beheerder’. Hiervoor hebben wij in onze taakomschrijving duidelijk verwoord welke zaken er voor u als klant worden geregeld. De functie van ‘ beheerder’ is niet gelijk aan die van ‘bestuurder’ en sinds het modelreglement van 1992 worden de twee functies ook beide verwoord.

 

 

Wij merken in de praktijk dat er steeds meer verenigingen behoefte hebben om de functie van ‘bestuurder’ uit te besteden. Er zijn dan (intern) geen kandidaten beschikbaar die deze functie ambiëren.

 

 

Wij bieden voor deze klanten de mogelijkheid aan om de functie van ‘bestuurder’ te vervullen. De verantwoordelijkheid als bestuurder nemen wij uiteraard zeer serieus. Wij hebben als bedrijf o.a. een bestuurder-aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Jaarlijks overleggen wij  een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG), waarmee u als klant kunt zien dat er geen bezwaren (mede in het kader van de wet civielrechtelijk bestuursverbod) zijn om benoemd te worden.

 

 

U kunt dus bij Kiel Vastgoed Beheer, naast de taak van beheerder, tevens de verantwoordelijkheid als bestuurder onderbrengen.

 

nieuws

17-10-2017

Schade aan uw vereniging?

 

Het belang van een goede verzekering (oktober 2017)


Hebt u schade aan uw gebouw? Iedere vereniging van eigenaars is verplicht verzekerd voor opstal- en w.a. schade. Een juist advies over de hoogte van de dekkingen en het vaststellen van de juiste herbouwwaarde van het totale gebouw is hierin van essentieel belang. Kiel Vastgoed kan voor u bemiddelen in deze verzekeringen en is via een makelaar in assurantiën aangesloten bij de autoriteit financiële markten (AFM). Naast bemiddeling kan een advies voor u worden verzorgd. Dit advies is dan afkomstig van de makelaar in assurantiën waar wij een samenwerkingsverband mee hebben afgesloten.

 

Afgelopen week werd een vereniging geconfronteerd met een ramkraak. De pui is niet bestand tegen een VW busje en de eigenaar en vereniging worden naast materiële schade geconfronteerd met veel onrust. Voor het afhandelen van de financiële schade wordt samen met de tussenpersoon alles in het werk gesteld om dit traject zo soepel mogelijk te laten verlopen.

nieuws

28-08-2017

MJOP (meer jaren onderhouds plan)

 

Wettelijke wijzigingen vanaf 2018


Verplichte minimale reservering Vereniging van Eigenaars (VvE)

Ongeveer de helft van de VvE’s spaart te weinig. Dat kan leiden tot achterstallig onderhoud. De overheid wil daarom dat elke VvE een verplichte minimale reservering per jaar doet voor het onderhoud van het gebouw. Dit gaat in per januari 2018.

VvE reservefonds onderhoud

Elke VvE moet een reservefonds (afzonderlijke VvE betaal- of spaarrekening) hebben voor groot onderhoud. Bijvoorbeeld voor onderhoud aan de gevel, het dak of de liften. Duurzaamheidsmaatregelen, zoals vloer- of dakisolatie, valt ook onder beheer. De leden van de VvE moeten er samen voor zorgen dat zij in het reservefonds genoeg geld reserveren. Dit kan op 2 manieren:

Meerjaren onderhoudsplan (MJOP)

De beste manier om de juiste hoogte van het reservefonds vast te stellen is via een MJOP. De VvE stelt dit plan vast. Hierin staat precies:

  • welke onderhouds- en herstelwerkzaamheden en duurzaamheidsmaatregelen plaats moeten vinden;
  • wanneer deze werkzaamheden moeten plaatsvinden in een minimale periode van 10 jaar;
  • wat de kosten van de werkzaamheden zijn.

De VvE weet dan hoeveel zij maandelijks moet reserveren om het onderhoud te kunnen betalen. Zo is er genoeg geld beschikbaar in het reservefonds.

Minimale reservering 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw

Is er geen MJOP opgesteld en vastgesteld? Dan moet een VvE jaarlijks minstens 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw reserveren. De herbouwwaarde van een gebouw staat op het polisblad van de brand- en opstalverzekering.
De verplichte minimale jaarlijkse  reservering in het reservefonds staat in  de Wet Verbetering functioneren Vereniging van Eigenaars. De wet gaat op 1 januari 2018 in.

Onderhoud financieren zonder Reservefonds

De eigenaren kunnen besluiten om geen geld  in eens reservefonds te storten.  Dit kan alleen in 1 van deze situaties:

  • 80% van de eigenaren gaat met deze regeling akkoord.
    De individuele eigenaars moeten de kosten voor onderhoud dan direct beschikbaar hebben. Zij moeten onmiddellijk kunnen betalen wanneer onderhoud nodig is.
  • De bank heeft een bankgarantie afgegeven aan de VvE.
    Een bankgarantie is een overeenkomst met een bank. De bank belooft daarmee onderhoudskosten aan de VvE te betalen die de individuele eigenaar(s) op dat moment niet kan betalen. Deze kosten betaalt de individuele eigenaar(s) later terug aan de bank.

VvE kan geld lenen voor groot onderhoud en duurzaamheidsmaatregelen

De Wet verbetering functioneren VvE’s maakt ook duidelijker dat de VvE’s  geld kunnen lenen. Daarbij is elke eigenaar alleen aansprakelijk voor zijn eigen deel van een lening. De individuele eigenaar die zijn appartement verkoopt moet zijn schulden en aansprakelijkheid bij de notaris opgeven. Zo gaan zijn schulden en de aansprakelijkheid voor zijn deel van de lening over naar de nieuwe eigenaar.

VvE’s kunnen een lening aanvragen bij onder andere het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Ook zijn er banken die leningen aan VvE’s verstrekken. De rente op de lening is onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Gemeente kan VvE verplichten tot onderhoud

Bij achterstallig onderhoud kan de gemeente een machtiging vragen aan de kantonrechter om een VvE-vergadering bijeen te roepen. De gemeente kan in die vergadering voorstellen doen voor verbeteringen aan het onderhoud. Ook kan de gemeente een VvE verplichten om een onderhoudsplan op te stellen en uit te voeren.

Bron: www.rijksoverheid.nl

contactgegevens kiel vastgoed beheer B.V.email naar kiel sturen
kiel vastgoed op linkedinVGME
kiel vastgoed beheer B.V. is trotse sponsor van save the chrildren
kiel, vaart de juiste koers